โรงงานผลิตแกนกระดาษ

Paper Core
Paper for Edge Protection

ผลิตภัณฑ์กันสนิม VCI

(Volatile Corrosion Inhibitor)
 

ผู้ผลิตแกนกระดาษ และกระดาษฉากเข้ามุม sonoco

68/13 หมู่ 5 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170

ผู้ผลิตแกนกระดาษ และกระดาษฉากเข้ามุม

เราส่งมอบสินค้าและการบริการที่เป็นที่ยอมรับให้แก่ตลาดทั่วโลก 
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตให้ความสำคัญในเรื่องของคิดค้นสินค้าและการพัฒนาวิจัย ทั้งยังให้ความสำคัญด้านระยะเวลาการผลิต การส่งมอบสินค้าครบจำนวนตรงเวลา
แกนกระดาษ

โซโนโค (ประเทศไทย) จำหน่ายแกนกระดาษ กระดาษฉาก VCI

เป็นเวลามากกว่า 120 ปี ที่เราส่งมอบผลิตภัณฑ์

จากแนวทางการดำเนินธุรกิจของเราในทั่วโลก ช่วยให้เราสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิคและประสบการณ์ที่หลากหลายของเรา
เพื่อเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของท่านได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัด

 

รูปหน้าโรงงานบริษัทผลิตแกนกระดาษ โซโนโค

ผลิตภัณฑ์กันสนิม

สินค้ากันสนิม VCI

รับผิดชอบต่อสังคม

กระดาษฉากเข้ามุม กันกระแทก

คนเป็นผู้ที่ทำให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้ โดยการดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างผลกระทบเชิงบวกไปสู่ชุมชนที่เราอาศัย ตลอดจนการดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมทางธุรกิจของเราส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

รางวัลและการยอมรับ

แกนกระดาษแข็ง

จากความมุ่งมั่นที่มีเป้าหมายจะเป็นธุรกิจที่ดีขึ้น ความยั่งยืน และนวัตกรรม ทำให้เราเป็นที่ยอมรับจากทั่วทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ด้วยมาตรฐาน FSSC 2200 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการผลิตระดับโลก

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีที่สุด

โรงงานผลิตแกนกระดาษ ชลบุรี

ด้วยการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน มีแลปวิเคราะห์ตรวจทดสอบด้านคุณภาพ-ด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังเน้นความสำคัญด้านระยะเวลาการผลิตและการส่งมอบสินค้าครบจำนวนตรงเวลา